Menu

PHOTOS BY LUCIE ROBINSON

Photos by Jan Paravan

Photos by Jan Paravan
Vidda – Vize prodejního místa jako platformy pro komunikaci s designéry, umělci, obchodníky i koncovými zákazníky. V prostorách Vidda vznikl v květnu 2012 projekt na podporu českého a slovenského designu a návrhářství. Galerie poskytuje prostor návrhářům, kteří nemají vlastní prodejní místo. V expozici je zastoupen současný design oděvu, šperku a exkluzivně i produktový design. K fungování galerie neodmyslitelně patří selekce a následná obchodní spolupráce s mladými tvůrci z řad studentů i absolventů na startu jejich profesionální kariéry. Seskupení návrhářů a značek se v průběhu sezon mění podle aktuálních kolekcí. V současnosti je v nabídce galerie zastoupeno více než 30 designérů a značek.
Vidda – Vision of a store as a platform for communication with designers, artists, businessmen and customers. In the premises of Vidda a new project aimed at supporting Czech and Slovak fashion design was created in May 2012. The gallery provides a space for fashion designers who do not have their own store. The exposition includes contemporary design of clothes, jewelry and, exclusively, product design. An inseparable part of the gallery is selection and subsequent cooperation with young authors, mostly students and graduates, in order to help them start their professional career. Selection of fashion designers and brands changes through seasons according to current collections. At the moment more than 30 designers and brands are represented in the gallery.

Designers

VIDDA

CONTACT

Elišky Krásnohorské 134/9, Praha 1

E-SHOP COMING SOON

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!